top of page
3041 PU Woluwelaan - Visualisation 01 Bd Woluwe-Cote parc
3041 PU Woluwelaan - Schema
3041 PU Woluwelaan - B6083-2 Implantation-Implantingsplan 20130308
3041 PU Woluwelaan - Visualisation 02 Roodebeek
bird's eye Prj+Txt
3041 Snede S 03+Kart

Tram 8 - Woluwelaan, Brussel

 

 

De Woluwelaan kan - als toekomstige stedelijke laan - beschouwd worden als de synthese van een "stedelijke boulevard" en een "parkway". De grootste uitdaging van het project schuilt in de algemene herwaardering van de publieke ruimte om de huidige stadssnelweg te transformeren in een aangename, landschappelijke laan.

 

De westkant van de laan, nabij het centrum van Sint-Lambrechts-Woluwe, wordt een stedelijke boulevard (2 x 2 rijstroken), waardoor het mogelijk wordt ruimte te winnen voor een tram (lijn 8) in eigen bedding. Deze interventie komt de openbare vervoersinfrastructuur ten goede en bevordert het zogenoemde "zachte" verkeer met goede verbindingen met de scholen, bedrijven en handelszaken.

 

De oostelijke kant van de laan, langs de parken en de vijvers van Woluwe, wordt eerder landschappelijk ingericht, met een groene overgangszone die de overgang tussen de verkeersinfrastructuur en de parken langs de boulevard maakt.

 

Door zo'n groene verbinding voor voetgangers en fietsers te voorzien, worden de zichten op respectievelijk het park Malou en het Bronnenpark gevrijwaard. Wat de landschappelijke inrichting betreft, worden de oevers van de vijvers heraangelegd om hun oorspronkelijke karakter te beklemtonen. De beplanting wordt aangepast aan de vochtige omgeving (wilgen, elzen, essen,...) en draagt daartoe bij tot zowel het groene karakter van de vallei als een optimaal beheer van de oppervlaktewaters.

 

Door de speciale aandacht die wordt geschonken aan het medegebruik van de openbare ruimte, aan een zorgvuldige materiaalkeuze, aan de beperking van de reductie van verharde oppervlakken en aan de vegetatie, draagt het project duidelijk een duurzame ontwikkelingsvisie uit.

 

Opdrachtgever: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: Libost-Groep nv, Atelier Eole Paysagistes

 

3041

bottom of page