top of page

Herbestemming kerk van de Redemptoristen, Gent

 

In de nabijheid van station Gent-Sint-Pieters werd het voormalige Klooster van de Redemptoristen in de voorbije jaren omgevormd tot een leef-, vormings- en inspiratieplek: de Clemenspoort.

De Redemptoristen en de ‘Effata’-gemeenschap nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan een hartelijke gemeenschap die zich inspireert aan het evangelie en de spiritualiteit van de Redemptoristen.

De site wordt gekenmerkt door een interactie van verschillende functies:

-       Clemenspoort met vergader- en workshopruimte en een nieuwe gebedsruimte,

-       Clemenshuis met een nieuwe redemptoristische woongemeenschap onder de vorm van co-housing,

-       Clemenshof waar sociale of inspirerende organisaties een plek hebben, een thuislozen centrum, appartementen, kantoren en studentenhuisvesting.


Aan de straatzijde bevindt zich de Kerk van de Redemptoristen, als enige herinnering aan de oorspronkelijke kloosterfunctie op het terrein. In nauwe samenwerking met de Clemenspoort-gemeenschap analyseert SumResearch, aan de hand van Ontwerpend Onderzoek en de daaraan gekoppelde financiële haalbaarheid, welke functie(s) deze kerk in de toekomst kan vervullen. Hierbij wordt sterk ingezet op complementariteit met de overige functies op de site en de sterkte van het project om de geest van de Gemeenschap uit te dragen. Respect voor de architecturale waarde en de kwaliteiten van de kerk vormen de startbasis.

Opdrachtgever: vzw Redemptoristen Vlaanderen

Ontwerp: SumResearch

6248

bottom of page