top of page
jetselaan na
20150108 plan couleur-02
campus
eeuwfeestplein_na
jetselaan
schema lijn-01

Tramlijn 9, Brussel

 

 

Sum werkt aan de aanleg van een nieuwe tramlijn die het centrum van Brussel zal verbinden met het noorden van het Brussels Gewest (Jette) en de belangrijke pool van het Universitair Ziekenhuis (VUB). Deze nieuwe tramlijn 9 doorsnijdt op zijn traject verschillende buurten gaande van een dicht stedelijk gebied, over een tuinwijk, een parkzone tot aan de Brusselse periferie. Elk van deze buurten heeft zijn eigen potenties en noden die in het project verwerkt worden.

 

Naast de aanleg van de tramlijn zelf wordt de volledige publieke ruimte van de lanen en aansluitende pleinen opgewaardeerd. Er wordt gestreefd naar een evenwichtig gebruik van de publieke ruimte en zo krijgen fietsers en voetgangers er nu ook hun plaats. Het gevoelige parkinggegeven in de dichte woonbuurten wordt er met zorg aangepakt. Onder het Spiegelplein met zijn grote wekelijkse markt wordt een publieke parking verwerkt zodat de Jettenaren zich opnieuw het bovengrondse plein kunnen toe te eigenen.

 

Bijzondere aandacht wordt verleend aan het de waterhuishouding en het groene karakter van de stedelijke tramlijn en de lanen. De bomen langs de lanen vormen een te versterken groen lint dat de tram langs zijn parcours begeleidt. De talrijke bestaande groene squares in de buurt langs het tramtracé worden versterkt en de verkeersveiligheid wordt er verbeterd zodat ze opnieuw kunnen fungeren als ontmoetingsplekken voor de wijk en als speelterrein voor de kinderen. Als schakel binnen een groeiend multimodaal transportnetwerk wordt bij de aanleg van de nieuwe tramlijn bijzondere aandacht besteed aan de overgangen tussen de verschillende transportmodi, in het bijzonder ter hoogte van het nieuw geplande GEN-station.

 

Opdrachtgever: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer, Brussel Mobiel

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: Grontmij (engineering)

 

3067

bottom of page