top of page

Herbestemmingsonderzoek Sterckshof, Antwerpen - Deurne

 

Sprookjesachtig kasteel zoekt toekomst

Het geklasseerde Kasteel Sterckshof ligt in het Provinciaal Domein Rivierenhof in Antwerpen-Deurne. Oorspronkelijk was het een versterkte hoeve die in de XVIe eeuw werd omgebouwd tot kasteel. De Provincie verwierf het domein in de jaren ’20 van vorige eeuw en liet het volledig heropbouwen naar historische schetsen. De laatste functie was het Zilvermuseum dat in 2014 gesloten werd en naar het centrum van Antwerpen overgebracht.

 

Na intern onderzoek wenst de Provincie Antwerpen het Sterckshof nu te herbestemmen. Daartoe werd in eerste instantie een samenwerking met de Participatiemaatschappij Vlaanderen/Vlaamse Erfgoedkluis (PMV nv) aangegaan. In het vervolg hiervan werd SumResearch (samen met BDO) aangesteld voor de uitvoering van het herbestemmingsonderzoek.

 

De opdracht omvatte een bouwhistorisch onderzoek, een bouwtechnische analyse en een ruimtelijke analyse als basis voor diverse ruimtelijke herbestemmingsscenario’s waarbij ook de financiële haalbaarheid nagegaan werd. De specifieke structuur van het sprookjesachtige kasteel Sterckshof, de klassering evenals de ligging nabij de E313 vormden een reële uitdaging voor de uitwerking van een duurzame toekomstvisie …

 

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen i.s.m. Participatiemaatschappij Vlaanderen / Erfgoedkluis

Studieteam: SumResearch (coördinatie, historisch en ruimtelijk onderzoek) i.s.m. BDO (financiële haalbaarheid)

6250

bottom of page