1245
1244
DSC_1272a
Spa__coupes 100_AR09
bains 1890-1900_AD

Oude thermen, Spa

 

 

Sinds de bouw van de nieuwe thermen in het hoger gelegen deel van de stad Spa, raakte het historische gebouw van architect Léon Suys (gebouwd in 1868) in onbruik. Dankzij de gunstige ligging naast het cultureel centrum en casino, gebouwd in 1908 naar de plannen van architect Alban Chambon, en het prachtige zicht op de omliggende heuvels, bekleedt het gebouw een bijzondere plaats in het stadscentrum.

De opdracht bestond uit het ontwerp, de realisatie en de uitbating van een multifunctioneel gebouwencomplex. Het DBMF-model (Design Build Finance Maintain) leidt ertoe dat de verschillende partners - architecten, investeerders en mogelijke uitbaters - nauw samenwerken aan de uitwerking van het project. Het project omvat onder andere de bouw van een luxehotel, een wellnesscentrum, een restaurant, een parking, winkels en een aantal appartementen, en dit in nauwe samenhang met het naburige cultureel centrum.

 

De historische structuur, symmetrisch opgebouwd rond een centrale as, wordt gerestaureerd met het oog op de integratie van licht en transparantie in het hart van het project. De majestueuze inkomhal en de salons worden zorgvuldig gerestaureerd en krijgen een eerder representatieve functie, terwijl de inkom van het hotel wordt verplaatst naar de achterzijde van het gebouw, waar zich vroeger reeds een ingang naar de thermen bevond. Het "recto-verso-principe" van Léon Suys wordt op die manier in ere hersteld. Het bouwblok wordt geherdefinieerd doordat op de restruimte aan de straatzijde opnieuw wordt gebouwd en zo in het hart van het bouwblok een patio wordt gerealiseerd.

 

De reorganisatie van het bestaande thermengebouw is een duurzaam project met bijzondere aandacht voor een laag energetisch verbruik en - gezien de nauwe verwevenheid met het water - een verminderd verbruik van drinkwater en rationeel beheer van regenwater. Het project brengt op die manier het oude prestige en de symbolische betekenis van de thermen in het historische stadscentrum terug in een duurzaam project voor de 21ste eeuw. Het draagt eveneens bij tot de herwaardering van het thermencomplex in het kader van een erkenning tot werelderfgoed.

 

Opdrachtgever: Stad Spa

Ontwerp: SumProject - Barbara Van der Wee Architects - Foremost Immo - Denys

In samenwerking met: Anne Guilleaume (historische studie), MATRIciel (duurzame ontwikkeling), Bureau d'études Greisch sa (stabiliteit)

 

93260

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2021