top of page
6137_SaintOmer (8)
DSC_0538
DSC_0563
DSC_0532
6137_SaintOmer (3)
6137_SaintOmer (2)

Secteur Central, Saint-Omer, Frankrijk

 

 

 

Sum ontwikkelde een masterplan voor de voormalige spoorweg en industriële site "Malixoff" en een plan voor de heraanleg van het multimodale mobiliteitsknooppunt in Saint-Omer, Noord-Frankrijk.

 

De gemeenten van Saint-Omer, Argues en Longuenesse wensen samen met de "Communauté d’Agglomération" hun stedelijke zone versterken en verbeteren. Het centrale gedeelte, dat de verbinding vormt tussen de natuur met moerassen en de historische stadskern, vormt de strategische link bij de stadsvernieuwing. De toegankelijkheid en leesbaarheid op verschillende schalen (macro, meso, micro) zijn essentiële elementen binnen het ontwerp.

 

  • Op de regionale schaal wordt de druk op de binnenstad vermindert door de toegankelijkheid van de site te verbeteren en de realisatie van een tweede verkeerscirculatie. Dit komt ook het openbaar vervoer ten goede.

  • Op niveau van de stad ondersteunt de ontwikkeling van een multimodaal mobiliteitsknooppunt,  met een directe connectie met het station, de revitalisatie van de site. Dit laat eveneens toe om een nieuwe residentiele en commerciële wijk te ontwikkelen.

  • Op lokaal niveau zorgt de herontwikkeling van het station voor een directe link met het stadscentrum en een vernieuwde appreciatie van het publiek domein door voetgangers en zwakke weggebruikers.

 

Volgend op het masterplan, was SumProject verantwoordelijk voor de heraanleg van het multimodaal verkeersknooppunt aan het historische station van Saint-Omer. Het project omvatte:

  • Een nieuw plein dat in relatie staat tot het historische stationsgebouw

  • Een nieuwe compacte bushalte met transparante luifel als visuele referentie

  • De heraanleg van de omliggende wegen

  • En een heropwaardering van het publieke groen in relatie met de valleicontext

 

Opdrachtgever: Ville de Saint-Omer and Communauté d'Agglomération de Saint-Omer (CASO)

Masterplan: SumResearch

Ontwerp: SumProject

 

3116 – 6137

bottom of page