top of page

Site visit at the Book Tower


In het kader van het project "Stortklaar beton voor de Toekomst" werd een studiemiddag over zelfverdichtend beton georganiseerd. Op het programma stond onder andere een werfbezoek aan de Gentse Boekentoren. Na een toelichting over het project kregen de deelnemers de kans om de eerste resultaten van de restauratie te bekijken. SumProject staat samen met Baro Consulting in voor het uitvoeringsdossier en de uitvoering van dit complexe project.

Een artikel over het werfbezoek is terug te vinden in de eerste NAV NEWS uitgave van 2016. Klik hier om het artikel te lezen. Meer informatie over de restauratie van de Boekentoren is terug te vinden op onze projectpagina.


bottom of page