DeCoeneopExpo58-5
DevosRika&KooningdeMil_ModerneArchitectuuropExpo58_afb3
Expo58_Belgie_kaart_A
social-1 alexis archives Jacques Dupuis
Expo

Paviljoen Expo ’58, Kortrijk

 

 

Sinds enkele jaren is de firma Van Marcke eigenaar van het monument Paviljoen Expo 58. Het paviljoen ziet af door de tand des tijds. SumResearch is op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor het monument. Vragen van programma, context en restauratie steken de kop op.

 

Op de wereldtentoonstelling Expo ‘58 in Brussel werden 28 paviljoenen opgebouwd door de spantentechnologie van De Coene. Bij afloop van de wereldtentoonstelling werd de spantconstructie van het Paviljoen van de Stedenbouw overgeplaatst naar Kortrijk, waar De Coene de spanten gebruikt voor de bouw van een refter met feestzaal voor het personeel van het bedrijf De Coene.

 

Vandaag is het paviljoen nog steeds op deze plaats "De Pottelberg" terug te vinden. De terreinen zijn momenteel in eigendom van firma Van Marcke nv. De ruimtelijke context van de Pottelberg heeft de laatste tientallen jaren een metamorfose ondergaan. Het paviljoen had oorspronkelijk een grotere visuele impact vanop de straat, maar door tal van ontwikkelingen is het paviljoen omringt door bebouwing waaronder industriële loodsen. Het paviljoen is slechts beperkt zichtbaar in de openbare ruimte en komt niet meer tot zijn recht.

 

Bovendien is het paviljoen in een bouwvallige staat en een restauratie of renovatie van het erfgoed dringt zich op. Wat moet er gebeuren met het paviljoen op lange termijn? Wat is de historische waarde van het paviljoen? Welke elementen zijn waardevol en eventueel te behouden? Is de Pottelberg een geschikte locatie of komt het paviljoen beter tot zijn recht indien we herlokaliseren? Kortom een toekomstvisie voor het paviljoen is noodzakelijk.

 

Van Marcke nv heeft SumResearch aangeschreven om in het kader van deze toekomstvisie een grondig vooronderzoek van het paviljoen op te maken. De studie is momenteel aan de gang. Er zijn al verschillende gesprekken met de stad Kortrijk geweest betreffende de eventuele verplaatsing en het toekomstige programma van het paviljoen.

 

Deze opdracht heeft betrekking tot:

 

  • het opmaken van een bouwhistorische nota

  • opmetingsstaten en -plannen

  • opmaak van een diagnosenota

  • opmaak van en bestemmingsnota

  • opmaak van en raming van de restauratieve en niet-restauratieve posten

 

Opdrachtgever: Van Marcke NV

Ontwerp: SumResearch

 

6203 – 6224

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2020