top of page
DeCoeneopExpo58-5
DevosRika&KooningdeMil_ModerneArchitectuuropExpo58_afb3
Expo58_Belgie_kaart_A
social-1 alexis archives Jacques Dupuis
Expo

Paviljoen van de Stedenbouw - Expo ’58, Kortrijk

 

 

Sinds een aantal jaren is de firma Van Marcke eigenaar van dit geklasseerde Paviljoen van de Expo ‘58. Het paviljoen ziet af door de tand des tijds. SumResearch is op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen voor het hergebruik van dit monument. Vragen over programma, context en restauratie steken de kop op.

Op de Wereldtentoonstelling Expo ‘58 in Brussel werden 28 paviljoenen opgebouwd door de spantentechnologie van De Coene. Bij afloop van de Wereldtentoonstelling werd de spantconstructie van het Paviljoen van de Stedenbouw overgeplaatst naar Kortrijk, waar De Coene de spanten gebruikt voor de bouw van een refter met feestzaal voor het personeel van het bedrijf.

Vandaag staat het paviljoen nog steeds op deze locatie, "De Pottelberg". Maar de terreinen zijn momenteel in eigendom van de firma Van Marcke. De ruimtelijke context van de Pottelberg heeft de laatste tientallen jaren een metamorfose ondergaan. Het paviljoen had oorspronkelijk een grotere visuele impact vanaf de straat, maar door tal van ontwikkelingen is het paviljoen omringd door bebouwing, waaronder industriële loodsen. Het paviljoen is slechts beperkt zichtbaar vanaf de openbare ruimte en komt niet meer tot zijn recht.

 

Bovendien is het paviljoen in een bouwvallige toestand en dringt een restauratie of renovatie van dit erfgoed zich op. Wat is de historische waarde van het paviljoen? Wat moet er op lange termijn mee gebeuren? Welke elementen zijn waardevol en eventueel te behouden? Is de Pottelberg een geschikte locatie of komt het paviljoen beter tot zijn recht indien we het herlokaliseren? Kortom er is nood aan een toekomstvisie voor het paviljoen.

Van Marcke heeft SumResearch gevraagd om, in het raam van deze toekomstvisie, een grondig vooronderzoek van het paviljoen uit te voeren. Deze opdracht heeft betrekking op:

 

  • de opmaak van een bouwhistorische nota

  • de opmetingsstaten en -plannen

  • de opmaak van een diagnosenota

  • de opmaak van een bestemmingsnota

  • de opmaak van een raming van de restauratieve en niet-restauratieve posten

 

Opdrachtgever: Van Marcke NV

Ontwerp: SumResearch

 

6203 – 6224

bottom of page