top of page
BOOM_08_W_ext

Den Brandt, Boom

 

 

Het OCMW van Boom schreef in 2007 een prijsvraag uit voor het ontwerp en de haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de voormalige ziekenhuiscampus Den Brandt. De gemeente wenste de ziekenhuiscampus om te vormen tot een multifunctioneel complex dat kantoren voor openbare diensten, een politiebureau, een kinderopvang en assistentiewoningen omvat. De kandidatuur van SumProject i.s.m. Baro Consulting werd weerhouden.

 

Het volledige gebouw werd ontmanteld tot op zijn draagstructuur en kreeg een nieuwe huid. Deze tilt het gebouw op energetisch vlak tot een hedendaags niveau en brengt meteen ook een duidelijk onderscheid aan tussen de kantoorzones en de assistentiewoningen. De kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimten kreeg een meerwaarde door het voorzien van grote, kleurrijke, inpandige terrassen die aansluiten op de centrale gang en daar licht en lucht binnenbrengen. Een ander belangrijk aandachtspunt is de laagdrempeligheid en bereikbaarheid van de openbare diensten. Daartoe werd het centrale gebouwvolume gesloopt en werden cruciale nieuwe inkompartijen gecreëerd: een centrale inkom met luifel en een aparte ingang voor de politiediensten.

 

De benedenverdieping en eerste verdieping huisvesten de kantoren van de VDAB, PWA en politie. In de dwarsvleugel kreeg de buitenschoolse kinderopvang een plaats op de benedenverdieping, terwijl de kinderopvang de eerste verdieping inneemt. Alle bovenliggende verdiepingen werden omgevormd tot 63 assistentiewoningen.

 

De buitenomgeving houdt onder meer de speelruimten voor de kinderopvang in, maar ook de deskundige aanleg van de open ruimten tussen het vernieuwde complex en de Kerkhofstraat.

 

Opdrachtgever: OCMW Boom

OntwerpSumProject - Baro consulting bvba

In samenwerking met: Arch&Teco Engineering (technieken), Daidalos Pautz (bouwfysica), EDV (verslaggever EPB), Dirk Vandekerkhove (landschap)

Datum: wedstrijd 2007

             ontwerp-bouw 2008-2013

 

3073

 

bottom of page