top of page

Stadsvernieuwingsproject / beeldkwaliteitsplan ‘De Leet’, Ieper

De opdracht voor het stadsvernieuwingsproject ‘De Leet’ betreft de opmaak van een masterplan & beeldkwaliteitsplan, en kwam er na een internationale wedstrijd georganiseerd door de Vlaams Bouwmeester.

Het projectgebied ligt in het hart van Ieper, dat als belangrijke herdenkingsplaats van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vele toeristen en recreanten aantrekt. De Sint-Maartenskathedraal en de Lakenhallen vormen de bakens die een onuitwisbare indruk achterlaten op de site. Geschiedenis, erfgoed, toerisme, maar ook groen en dagelijks gebruik zijn hier belangrijke aspecten. Maar anderzijds is de auto alomtegenwoordig. Een doordacht en stedelijk georganiseerd parkeermanagement dringt zich op.

Een aandachtige lectuur van de omgeving van het Vandenpeereboomplein is alleszins inspirerend voor de omvorming van de site tot een volwaardig onderdeel van het stadshart, als groene long van Ieper in aanvulling op het stenig hart van de Grote Markt.

De meerlagige strategie focust op:

  • ​Routes en stromen: een belevingsplein ontwikkelen, een aaneengesloten park creëren met routes rond en door het park.

  • ​​Definitie en identiteit van stedelijke ruimtes: historische concepten als ‘la Grande Place’, ‘la Petite Place’ en het Kerkelijk domein herstellen, gebied rond kathedraal vergroenen - het Astridpark versterken, waterelementen ontwikkelen als referentie naar de historische Leet waardoor de site zich inschakelt in de  grotere structuur van de zachte, groen-blauwe verbindingen.

  • Functies en gebruik: ruimte voor de inwoners, de terugkeer van de Leet en de open pleinfunctie is ook een meerwaarde voor bezoekers en maakt de uitbreiding van de commerciële zone aan de westzijde van het plein mogelijk. De uitbreiding van het parkgebied rondom de kathedraal genereert een betere samenhang van de buurt en meer mogelijkheden voor nieuwe evenementen.

  • Monumenten, herinnering en toekomst: eenvoudige en duidelijke ingrepen  bewijzen dat verleden en toekomst samen kunnen bestaan. Herstel van het historisch perspectief vanuit de Surmont de Volsberghestraat op de kathedraal en de Lakenhalle.

Een opgewaardeerd centrum, een kans voor Ieper om zich sterker te profileren!

Opdrachtgever: Stad Ieper ism 'Open Oproep' van de Vlaams Bouwmeester

Ontwerp: SumProject & Bureau B + B

3157

bottom of page