Stadsvernieuwingsproject Open Oproep De Leet en omgeving, Ieper

 

 

Het stadsvernieuwingsproject De Leet omvat een masterplan & beeldkwaliteitsplan, en is tot stand gekomen via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester in nauwe samenwerking met de Stad Ieper.

Het plangebied is gelegen in het hart van Ieper. De Sint-Maartens kathedraal en de Lakenhallen vormen de bakens die een onuitwisbare indruk achterlaten op de site. Geschiedenis, erfgoed, toerisme, maar ook groen en het dagelijks gebruik zijn aspecten die hier samenkomen op één plaats en veel waarde hebben. Het aandachtig lezen van de plek geeft inspiratie voor het omvormen naar een volwaardig onderdeel van het stadshart, als de groene long van Ieper in aanvulling op het stenig hart van de Grote Markt.

De meerlagige strategie focust op:

  • Routes en stromen: ontwikkelen van een belevingsplein, creëren van een aaneengesloten park met routes rondom en verblijfsplekken in het park.

  • Definitie en identiteit van stedelijke ruimtes: historische en stedenbouwkundige ruimtes van ‘la Grande Place’, ‘la Petite Place’ en het Kerkelijk domein herstellen, gebied rond kathedraal vergroenen en samenvoegen met huidige Astridpark, waterelementen ontwikkelen als referentie naar de historische Leet waardoor de site zich inschakelt in een grotere structuur van zachte groen-blauwe verbindingen.

 

  • Functies en gebruik: in eerste instantie een plein van de inwoners, de terugkeer van de Leet en de open pleinfunctie is eveneens aantrekkelijk voor bezoekers en maakt het behoud en uitbreiding van de commerciële zone aan de westzijde van het plein mogelijk. Het uitbreiden en toegankelijk maken van het parkgebied rondom de kathedraal genereert een uitgebreider aanbod aan groenbeleving en mogelijke nieuwe evenementen.

 

  • Monumenten, herinnering en de toekomst: enkele, eenvoudige en duidelijke ruimtelijke ingrepen die bewijzen dat verleden en toekomst samen kunnen bestaan. Het historisch erfgoed wordt actueel gehouden en een nieuwe context wordt gecreëerd door de openbare ruimte zo vrij mogelijk te houden. We herstellen het historisch perspectief vanuit de Surmont de Volsberghestraat op de kathedraal en de Lakenhalle. We geven Ieper de kans tot nieuwe mogelijkheden van stadsontwikkeling en de kans zich sterk te profileren.

 

Opdrachtgever: Stad Ieper ism Open Oproep Vlaams Bouwmeester

Ontwerp: SumProject & Bureau B + B

3157

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2020