top of page
CI3_0641_ADgrey
96531_4SumWeb_Page_02
96531_MaqScen-I_010
CandidaHofer_01 (600dpi)
96531_4SumWeb_Page_01

Conservatorium, Brussel

 

 

Het muziekconservatorium is gelegen aan de Kleine Zavel, tussen de Zavelkerk en het Justitiepaleis. Langs de achterzijde wordt het Conservatorium begrensd door de Wolstraat. Gaandeweg spreidde het muziekconservatorium zijn functies uit over verschillende gebouwen. Op dit moment maken verschillende herenhuizen, woningen en het oorspronkelijke conservatorium met zijn directeurswoning deel uit van het muziekconservatorium. Het oorspronkelijke conservatorium en de directeurswoning werden beiden ontworpen door architect Jean-Pierre Cluysenaar (1811-1880).

 

De verbrokkelde leesbaarheid van de site en het tergend plaatsgebrek gaf aanleiding tot een diepgaande haalbaarheidsstudie. Het door de directies van de Frans- en Nederlandstalige muziekscholen goedgekeurde programma van eisen werd geanalyseerd en in een functioneel organigram gezet. Het organigram voorziet een optimale functionering van het muziekconservatorium kan worden toegepast over de hele site.

 

Vervolgens werden verschillende volumestudies uitgepuurd tot twee scenario's. Beide scenario's brengen een fundamentele herstructurering van de bestaande toestand met zich mee. In scenario A wordt de zichtbaarheid langs de Wolstraat beklemtoond. Hier plant een nieuwbouw zich in langs de Wolstraat, daar waar zich tot op vandaag de herenhuizen bevinden. De nieuwbouw sluit aan op het bestaande volume en geniet van een binnentuin. Scenario B concentreert zich op de binnenkoer en maakt een ondergrondse verbinding met de bestaande gebouwen en de nieuwe bibliotheek die zich onder de "Cour d'Honneur" bevindt. Het is een compact geheel dat een antwoord biedt op het tekort aan ruimte in het conservatorium.

 

Opdrachtgever: asbl Conservamus vzw

Ontwerp: SumProject, A-Res

 

6169

bottom of page