1943b cover_voor_na
Fontainas avril 6
Debrou_Version_place_cropée2
AB 1506
1943b Snede_Lanen_principe_nacht_asymm
7-BEURSPLEIN

Centrale lanen, Brussel

 

 

De opdracht voor de herinrichting behelst het ontwerp van de publieke ruimte van de centrale lanen in Brussel, van gevel tot gevel, en dit vanaf de Sint-Michielsstraat - achter het De Brouckèreplein - tot en met het Fontainasplein. Ook enkele zijstraten van de Anspachlaan (Gretrystraat, Kiekenmarkt, Devauxstraat, Ortsstraat, Van Praetstraat, Steenstraat, Plattesteen) worden heraangelegd.

 

De inrichtingsprincipes voor de nieuwe centrale lanen kennen enerzijds een conceptuele onderbouw en zijn anderzijds gebaseerd op technische uitgangspunten en randvoorwaarden. Het ontwerp is tot stand gekomen doorheen analyse (vooronderzoek) en ontwerpend onderzoek (evalueren van ruimtelijke scenario’s).

 

Aftoetsingen en bijsturingen van beide onderzoeken zijn gebeurd met een reeks nauw betrokken partners (overheden, stadsdiensten,...) en actoren (nutsmaatschappijen, cultuurhuizen, lokale vzw’s,...), alsook met de bevolking en de directe gebruikers van de lanen, die via workshops en bevraging actief konden participeren.

 

Het voetgangersgebied geeft ruimte aan nieuwe ervaringen en gebruiken, zoals flaneren, spel, sport, muziek, geuren, groen,... De laan vormt niet langer een moeilijk over te steken barrière, maar is een verbindende en gastvrije publieke ruimte. Er werd hierbij gestreefd naar een optimalisatie van stedelijk groen, met een duurzaam gebruik van regenwater.

 

Het project creëert “shared spaces”, in het meervoud, gedifferentieerd en gericht op medegebruik. De verschillende deelruimten uit het plan zijn op te vatten als complementaire plekken, steeds in relatie met hun omgeving. Ze versterken de lokale samenhang door in te spelen op specifieke activiteiten en identiteiten aan de oost- en westzijden van de boulevard.

 

Van De Brouckère tot Fontainas onderscheiden we volgende deelruimten:

–     Het De Brouckèreplein als “Agora”

–     Een “Foyer Urbain” met lichtplafond geeft kwaliteit aan de grootschalige modernistische context

–     Een “Stadspromenade” begeleidt de grote N-Z en O-W voetgangersstromen

–     Het Beursplein als urban scene of “Stadstheater”

–     De “Groene Promenade” tussen Beurs en Fontainas

–     Het Fontainasplein als “Stadstuin” tussen Sint-Jacobswijk, Anneessenswijk en Fontainaspark

 

Opdrachtgever: Stad Brussel, Brussel Mobiliteit, Beliris

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: B-Group, Bureau d'Études Greisch sa

 

1943

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2021