top of page
1943b cover_voor_na
Fontainas avril 6
Debrou_Version_place_cropée2
AB 1506
1943b Snede_Lanen_principe_nacht_asymm
7-BEURSPLEIN

Herinrichting van de centrale lanen van Brussel

Het Brussels_Low_Line-project

 

Het idee dateert uit de jaren negentig. De stad Brussel startte een nieuw stadsontwikkelingsbeleid dat gebaseerd is op ‘goed stedelijk leven’, waarbij serieus rekening wordt gehouden met milieu- en gezondheidsproblemen. En dienovereenkomstig is een nieuw verkeersschema ‘goede zet’ ontwikkeld, wat betekent dat er minder autoverkeer in het stadscentrum is. Om met het verleden te breken, werden de historische Centrale Boulevards afgesneden van het autoverkeer en gewijd aan voetgangers en fietsers.

Een nieuw tijdperk startte met het tijdelijk afsnijden / creëren van de voetgangerszone, waardoor mensen konden voelen en wennen aan de nieuwe ruimtelijkheid. Burgers en belanghebbenden werden uitgenodigd om deel te nemen aan het herontwikkelingsproces. Ze voelden meteen dat deze grote boulevards niet langer een barrière waren, maar dat ze een ‘middelpunt’ werden, een integrerende en gastvrije openbare ruimte.

De renovatiewerken begonnen met het centrale deel van de Boulevards, in het hart van de stad. Dit centrale deel (1km - 60.000m²) van de Haussmann-lanen werd nu ontwikkeld als een nieuw Lineair Stadspark voor het centrum van Brussel. Langs deze groene promenade omarmt het project verschillende sferen en functies zoals 'place De Brouckère' dat een 'Agora' wordt voor grootschalige bijeenkomsten, 'place de la Bourse' een meer intieme stedelijke scène, terwijl 'place Fontainas' een 'open green' wordt. vierkant'. En gedurende het hele project was het de bedoeling om de lokale cohesie opnieuw te verbinden en te versterken.

Technisch gezien ligt het project bovenop de bestaande metrotunnel, waardoor dit een daktuin wordt met een beperkte hoogte voor alle lagen. Vooral voor de plantgebieden was hiervoor een aangepast systeem nodig. En aangezien het project zich boven de metrotunnel en verschillende metrostations bevindt, zijn de verbindingen en ingangen naar deze stations geïntegreerd in het verbouwingsproject. En in de metrostations zijn nieuwe fietsenstallingen ingericht met een totale capaciteit van 1.500 fietsen.

Rekening houdend met het stadsverwarmingsprobleem, stelde het project ons ten slotte in staat om veel groen in het stadscentrum te brengen met verschillende soorten bomen en allerlei soorten planten, evenals verschillende waterpunten, fonteinen en een waterspiegel. Om zo duurzaam mogelijk te zijn, wordt nu regenwater opgevangen en gebruikt om de planten water te geven.

De ‘Brussels_Low_Line’ is geboren.

Opdrachtgever: Beliris, Stad Brussel, Brussel Mobiel 2014 - 2021

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: B-Group Greisch

 

1943

bottom of page