top of page
3
2
4
1
6
5

Renovatie van het Paleis voor Schone Kunsten 'BOZAR', Brussel

 

Projectondersteuning en visievorming voor de uitbouw van ‘BOZAR’

Het Paleis voor Schone Kunsten van architect Victor Horta werd ingehuldigd in 1928. In 1977 werd het geklasseerd als monument. Naar aanleiding van het Masterplan van 2004, uitgevoerd o.l.v. prof. arch. Barbara Van der Wee, heeft het Paleis voor Schone Kunsten beslist om een gefaseerde, diepgaande renovatie uit te voeren met als uitgangspunt het oorspronkelijk ontwerp van Victor Horta en de wens om de circulaties te herstellen in hun oorspronkelijke structuur. Tegelijk wordt de infrastructuur aangepast aan de normen van vandaag.

 

Eén van de eerste deelprojecten betrof de restauratie van de bedaking (in 2 fases noord en zuid), samengaand met de integratie van de technische uitrustingen en de restauratie van de onderliggende tentoonstellingsruimten. Het ambitieuze renovatieproject van de daken van het ‘Paleis’ was cruciaal voor de restauratie en revitalisering van het volledige Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) als eerste culturele instelling in het land.

 

Om een optimale werking van de tentoonstellingsruimten en van de grote zaal ‘Henry Le Boeuf’ te bekomen, werd voor de renovatie van de bedaking gebruik gemaakt van de meest innovatieve technologie en efficiëntie in termen van duurzaamheid en thermische prestaties en geluid, dit in functie van een optimale mix van licht, temperatuur en thermisch comfort en akoestiek.

 

Naast specifieke restauratieprojecten staat Sum binnen het ‘Ontwerpteam BOZAR’ mee in voor de

opvolging van andere dossiers (renovatie Zaal M & Studio, verbinding ‘Museum van De Kat’,...), specifieke haalbaarheidsonderzoeken en de algemene visievorming. Dit gebeurt zowel binnen de contouren van het ‘Paleis voor Schone Kunsten’ als in synergie met de verschillende actoren die gesitueerd zijn in de Kunstbergwijk.

 

Opdrachtgever: Paleis voor Schone Kunsten (gebruiker), Regie der Gebouwen (eigenaar)

Ontwerpteam BOZAR: B. Van der Wee Architects, SumProject, Ney & Partners, VK Engineering, Daidalos Peutz, ARUP

3070

bottom of page