3
2
4
1
6
5

Renovatie BOZAR, Brussel

 

 

Het Paleis voor Schone Kunsten van architect Victor Horta werd ingehuldigd in 1928. In 1977 werd het gebouw als monument beschermd. Naar aanleiding van het masterplan, in 2004 opgemaakt door prof. arch. Barbara Van der Wee, heeft het Paleis beslist om een gefaseerde, diepgaande renovatie uit te voeren. Het doel is om de infrastructuur aan te passen aan de hedendaagse normen en wensen en de circulatie en structuur te herstellen in overeenstemming met het oorspronkelijke ontwerp van Victor Horta.

 

Het project, dat in twee fasen werd uitgevoerd (fase noord en fase zuid), richt zich vooral op de renovatie van de daken, de integratie van technische uitrustingen en de restauratie van de onderliggende tentoonstellingsruimten.

 

Het ambitieuze renovatieproject van de daken is essentieel voor de restauratie en revitalisering van het Paleis voor Schone Kunsten als belangrijkste culturele instelling van ons land. Om een optimale werking van de tentoonstellingsruimten te bekomen, wordt voor de renovatie van de daken gebruikgemaakt van de meest innovatieve technologie op het vlak van duurzaamheid, thermische prestaties, natuurlijke lichttoetreding en -beheersing, klimatisatie, thermisch comfort en akoestiek. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke historische context en de functionele vereisten voor de tentoonstellingen met aandacht voor onder meer een controleerbaar natuurlijk lichtniveau door regelbare zonweringslamellen, de mogelijkheid tot verduisteren, een constante temperatuur en luchtvochtigheid, enzovoort.

 

Bij de renovatiewerken wordt bijzondere aandacht besteed aan de onzichtbare integratie van alle technische uitrustingen in de tentoonstellingsruimtes, zodat deze volledig in hun oorspronkelijk staat kunnen worden gerestaureerd. De invulling van de ruimtes is neutraal en flexibel opgevat, zodat de gebruiker deze bij elke nieuwe tentoonstelling kan aanpassen aan de noden van de exposant.

 

Parallel aan de tweede fase van de werken werd de voormalige brasserie gerestaureerd. Hierbij werd voor een groot deel teruggekeerd naar de oorspronkelijke toestand van de verbruikszaal, maar werden keuken, cateringzone, circulatie en technische uitrustingen aangepast aan de huidige noden en normen.

 

Sum was nauw betrokken als ondersteunend bureau bij de opmaak en realisatie van het masterplan. Daarnaast was SumProject actief betrokken bij de opmaak van het ontwerp, het uitvoeringsdossier en de werfopvolging van beide renovatiefasen, waarbij telkens in onderaanneming van Barbara Van der Wee Architects werd gewerkt.

 

Opdrachtgever: Paleis voor Schone Kunsten (gebruiker), Regie der Gebouwen (eigenaar)

Ontwerp: Barbara Van der Wee Architects - SumProject

In samenwerking met: Ingenium nv (technieken), Ney & Partners (stabiliteit), Daidalos Peutz (bouwfysisch advies/akoestiek)

 

3070

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2021