top of page
VUE 1-finale -1
2
1
3128 PLAN_20140923_OPENBARE RUIMTE A2-02_edited
VUE 2-finale -1
Voorblad

Beeldkwaliteitsplan, marina Nieuwpoort

 

 

De huidige jachthaven van Nieuwpoort breidt uit. De ambitie ligt hoog, want Nieuwpoort wil zijn rol als Europese jachthaven versterken en zelfs de grootste van Noord-Europa worden.

 

Om dit project vorm te geven en de kwaliteit ervan te garanderen maakt Sum momenteel een beeldkwaliteitsplan op voor de volledige site, die bestaat uit de volgende drie deelgebieden: Rechterhavenoever (incl. huidige jachthaven), Kattesas & Vismijn en het bedrijventerrein Brusselle. De opmaak van dit beeldkwaliteitsplan gebeurt in samenwerking met Urhahn, ARJM en MYC.

 

De site van de jachthaven is gelegen ten noorden van het historische centrum van Nieuwpoort en kan, door zijn strategische ligging, een belangrijke verbindingsrol spelen in de toekomstige stedelijke en landschappelijke ontwikkeling van Nieuwpoort. Momenteel worden mogelijke scenario’s voor de drie deelgebieden onderzocht, met focus op deelgebied Rechterhavenoever.

 

Het programma voor Rechterhavenoever voorziet een uitbreiding van het bestaande dok met 60.000 m² en een omgevingsaanleg van 120.000 m². Het vastgoedprogramma bestaat uit bijna 100.000 m² aan wonen, 40.000 m² aan botenparking en bijna 38.000 m² aan KMO, kantoor, zeilclubs, horeca, handel en hotel.

 

Aan de hand van ontwerpend onderzoek wordt de haalbaarheid van ontwikkelings-scenario’s afgetoetst. Er wordt hierbij steeds getracht een gepast evenwicht te vinden tussen een nieuwe sport- en recreatiehaven, stedelijke ontwikkelingen met een juiste densiteit en het inbrengen van landschappelijke kwaliteit.

 

Opdrachtgevers: Gemeente Nieuwpoort, Provincie West-Vlaanderen, MDK (Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust)

In samenwerking met: Urhahn, ARJM, MYC

 

3128

bottom of page