top of page
A2+A1 Noord
juri-2016c-hoek_kortrijk
verkaveling
juri-_kortrijk_-theodoor_appartement

Barco, Kortrijk 

 

 

Het masterplan opgemaakt door SumResearch op de voormalige site van Barco, werd door de stad Kortrijk goedgekeurd. Na een lange saneringsronde werden we geselecteerd uit een competitie en dit voor het opmaken van een masterplan, verkavelingsplan en architectuur.

Op deze stedelijke site komen er 81 appartementen en 49 grondgebonden woningen in een groene omgeving. Een groot deel van de parkings gaan ondergronds en de wegenis wordt als woonerf ingericht. Het resultaat toont aan dat voormalige stedelijke industriële verankeringen een nieuwe invulling kunnen krijgen.

 

Opdrachtgever: DCB, PSR

Masterplan: SumResearch

Ontwerp: SumProject

 

6185 – 3120

bottom of page