Renovatie tot multifunctioneel gebouw gericht op digitale innovatie, geïntegreerd in nieuw

stadsdeel ‘De Krook’, Gent

 

De renovatie van het Wintercircus - de voormalige Garage Mahy - maakt deel uit van het grootschalig stadsvernieuwingproject ‘De Krook’. Deze nieuwe wijk aan een bocht (‘krook’) in de Schelde bundelt kennis, cultuur en innovatief ondernemerschap; het vormt een ontmoetingsplek voor alle Gentenaars. Het Wintercircus omvat demonstratie en tentoonstellingsruimte, hubs voor innovatieve economie, een ondergrondse concertzaal, een café en een dakrestaurant. De wijk huisvest daarnaast de nieuwe stadsbibliotheek, labo’s en kantoren van de Universiteit Gent en IMEC, een café en groenzones.


Het Wintercircus is een gebouw met lange geschiedenis. Het oorspronkelijk gebouw opgericht in 1894 ging in 1920 in vlammen op. Na de heropbouw in 1923 konden 3.400 toeschouwers genieten van circusvoorstellingen, revues, variétéprogramma’s en filmvoorstellingen. In 1947 werd het gebouw gebruikt als autogarage door de familie Mahy. Het volledige circusinterieur ging hierbij verloren en er werd een nieuwe betonconstructie met een systeem van hellingen opgetrokken. Op die manier konden auto’s tot helemaal boven rijden. Dankzij Mahy’s indrukwekkende collectie oldtimers werd het gebouw een begrip in Gent en daarbuiten. In 1978 sloot de garage haar deuren en raakte het gebouw in verval. Het gebouw stelde af en toe nog haar deuren open voor culturele activiteiten (tentoonstellingen, lichtfestival,...).


SumProject en Baro architectuur werden in 2016 aangesteld als uitvoerend architect voor de renovatie van het Wintercircus. Eerst en vooral wordt er plaats gemaakt voor een demonstratie- en tentoonstellingsruimte. Vervolgens wordt het historisch patrimonium verder uitgebreid met een ondergrondse concertzaal voor een 500-tal personen. Onder het centrale middenplein wordt een CO2-neutraal verwarmingssysteem 
geïnstalleerd. Door middel van een BEO-veld (Boorgaten Energie Opslag) wordt de temperatuur van de aarde gebruikt om het gebouw te verwarmen en te koelen. Dit draagt bij aan de ambitie van Stad Gent om tegen 2050 een klimaat neutrale stad te zijn.

                                                                                                             

Opdrachtgever: Sogent - Autonoom Gemeentebedrijf Stad Gent

Concept: Atelier Kempe Thill - SumProject - Baro Architectuur 

In samenwerking met: VK Engineering

Beelden: © Wouter Rawoens

 

3150

 

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2021