top of page
04_Vloethemveld
05_Vloethemveld
01_Vloethemveld
08_Vloethemveld
03_Vloethemveld

Vloethemveld Zedelgem

 

 

Het voormalig militair domein Vloethemveld werd in 1995 als landschap beschermd omwille van de natuurwetenschappelijke, historische en esthetische waarden. Het domein heeft ook bijzondere erfgoedwaarden o.m. door het gebruik van de site als militair gevangenkamp (POW-camp) tussen 1944 en ’47. Sum stond in voor het onderzoek naar de militair-historische erfgoedwaarden en de nog aanwezige relicten in het domein.

 

Een historische nota werpt haar licht op de evolutie van het domein en haar militaire bebouwing over de eeuwen heen. Bijzonder zijn er o.m. de clusters aan munitiedepots met elk hun schutberm.

 

Deze historische nota wordt aangevuld met een uitgebreide inventarisatie en evaluatie van de militair-historische erfgoedwaarden van zowel de individuele relicten als relictclusters. Voor ieder relict werd een afzonderlijke fiche opgemaakt met foto’s en een beschrijving. Deze waardebepaling en evaluatie maakt, op basis van onderling bepaalde criteria, een objectieve weging van de intrinsieke waarde van zowel de relicten, de gehelen als het landschap mogelijk.

 

Aansluitend werden schadepathologieën geduid en werden consolidatiemaatregelen voor de depots en kunstwerken voorgesteld (met raming).

Daarnaast wordt een ruimtelijke analyse opgemaakt in functie van verschillende ontsluitingsvisies. Op basis van dit onderzoek en het goedgekeurde beheerplan werden een aantal scenario’s uitgewerkt voor het onthaal en de toeristisch-recreatieve openstelling van het domein.

Tenslotte werden een aantal pistes voor financiering en samenwerking voor de consolidatie en ontsluiting van de erfgoedrelicten aangereikt.

Belangrijk voor deze studie was het zoeken naar een juist evenwicht tussen natuurwaarden en erfgoedwaarden. 

 

Opdrachtgever: Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos

Ontwerp: SumResearch

 

6184

bottom of page