top of page

Herbestemming ‘St.-Michel’ tot scholencomplex

Imelda-Instituut & GO! Lyceum Martha Somers, Sint-Jans-Molenbeek

 

 

Herbestemming en renovatie van een tabaksdepot tot twee secundaire scholen en aanvullende sportinfrastructuur


De grootschalige, kloeke verschijning en de bijzondere typologie van het oude tabaksdepot ‘St.-Michel’ wordt in de nieuwe gevelarchitectuur, een ontwerp van SumProject, gerespecteerd. Het nagenoeg volledig gesloten gebouw werd herkenbaar als schoolgebouw door de grote glaspartijen en de twee markante schoolpoorten. De campus neemt ongeveer 17.000m² in en is de nieuwe thuis van het Imelda-Insituut dat technisch en beroepssecundair onderwijs aanbiedt, en het GO! Lyceum Martha Somers dat een ASO-aanbod organiseert.

De nieuwe gevelarchitectuur zet in op een grote transparantie, die de structuur van betonnen kolommen en cassettevloeren celebreert en tegelijkertijd de omslag maakt naar de nood aan daglicht en zicht in een school. De daken worden nu ingezet als bijkomende speelruimtes op niveau +4, aansluitend op de sportaccommodaties of als groendak en energiedak.

De monumentale portiek in de Picardstraat, met haar typische architectuur van de jaren ’50, werd in essentie behouden. Het brede kader met betondallen en vierkante openingen met de typische ‘moucharabia’ werden gerestaureerd. De gesloten middenpartij werd geherinterpreteerd door een geweven metaalgaas dat, vanuit bepaalde hoeken, gesloten overkomt, dan weer lateraal een grote openheid vertoont; wat de achtergelegen lokalen licht en zicht biedt. Het haut-reliëf kreeg haar centrale plaats als verwijzing naar de geschiedenis van het gebouw. Het project biedt tevens de mogelijkheid om één van de refters, die op de Picardstraat uitgeeft, autonoom in te zetten.

Een nieuw volume met sportaccommodatie werd op het bestaande dak geplaatst. Dit volume schrijft zich in de kloeke, monumentale orde van het gebouw. De gevels werden bekleed met twee types geprofileerde metaalplaten, waarvan de bovenste een meer dense vertanding kent. Bijzondere aandacht werd ook gegeven aan de detaillering van aansluitingen van de geprofileerde platen (hoeken, boven en onderaan…). Het spel van daglicht, zon en schaduw, samen met de grote raamopeningen animeren duidelijk dit nieuwe dakvolume...

Facts

  • timing januari 2019 - opening 01.09.2020

  • bouwbudget 26.993.802,34 €

  • oppervlakte 17.000m²

  • 1.450 leerlingen

Opdrachtgever: SIMICA (Kairos nv) in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Ontwerp: SumProject

Uitvoering in samenwerking met: B2Ai Architects 

In samenwerking met: Group D stabiliteit VK Architects & Engineers technieken - akoestiek - EPB

Foto: Klaas Verdru

3148

bottom of page