top of page
NOORDGEVEL
atrium day
kluif02
KW_dicht02
atrium

CVO Kortrijk Weide, Kortrijk

 

 

Het terrein bevindt zich op een voormalige industriële  spoorwegsite naast de ringweg in Kortrijk. Dit centrum voor volwassenenonderwijs wordt het eerste nieuwe gebouw op deze verlaten plaats nabij het centrum. De nieuwe school bundelt drie aparte onderwijsinstellingen onder één dak.

 

Het gebouw tracht genereus te zijn naar zijn omgeving door gepast te reageren op de verschillende omgevingselementen en schalen, waarbij het programma telkens aansluit met de juiste schaal en open- of geslotenheid naar de bestaande elementen toe. Zo richt blok A zich als een open pleingevel naar de site van Kortrijk Weide, blok B gaat om met de achterliggende woningrij en blok C stelt zich tangentieel op langs de ringweg en kadert het zicht op het nabijgelegen entrepotgebouw. Volwassenenonderwijs heeft geen speelplaats en muur nodig waardoor het als een volwaardig element op het plein aanwezig kan zijn

 

Een opvallende uitkraging articuleert de hoofdingang die gelegen is in de transparante sokkel. Deze sokkel verbindt de centraal gelegen cursistenruimte met de omgeving waardoor het openbare karakter van het plein in de school wordt verder gezet. De dubbelhoge cursistenruimte dient als organiserende spil voor de gelijkvloerse- en eerste verdieping. Het gros van de klassen worden voorzien in de hoofdblok A, met de optimale noord-zuid oriëntatie. Op de tweede verdieping vormt een ingesloten terras een tweede articulatie naar het omliggende pleinlandschap.

 

Opdrachtgever: DBFM Scholen van Morgen nv, vertegenwoordigd door de afgevaardigd bouwheer, AG Real Estate CO-Production in Development nv AG RE COPID)

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: Util Struktuurstudies cvba (stabiliteit), Istema nv (technieken)

 

3119

bottom of page