top of page

'Duurzaamheidsmeter Wijken', a tool for measuring sustainability of neighborhoods, is publis


The Flemish Government has published the 'Duurzaamheidsmeter Wijken'. The sustainability of neighborhoods can be measured with this tool. Themes such as water, energy, materials, waste, social aspects, cultural aspect, mobility, etc. are covered. Patrick Moyersoen, sustainability expert at Sum, made a significant contribution to this research.

 

De Vlaamse overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie, departement Kanselarij en Bestuur) heeft vorige week de duurzaamheidsmeter wijken (DZM Wijken) gepubliceerd. De DZM Wijken wil professionals ondersteunen in het onderzoeken, ontwerpen en realiseren van duurzame (woon)wijken. In de DZM Wijken komen thema’s aan bod zoals water, energie, materialen, afval, mobiliteit, sociale aspecten, culturele aspecten, enz.

Per thema zijn verschillende indicatoren uitgewerkt die de gebruiker in een Excel-bestand een score kan geven. Zo krijgt men een goed beeld van de duurzaamheid van een toekomstig project. Voor elk item wordt de lat hoger gelegd dan wat de wet voorschrijft. Omdat duurzaamheid zo’n breed gegeven is, is de kans groot dat de DZM Wijken in de praktijk altijd bepaalde duurzaamheidsaspecten voorstelt, waaraan de gebruiker nog niet had gedacht. De verwachtingen zijn dat dit instrument een grote invloed zal hebben op de huidige en toekomstige woonontwikkelingen.

Patrick Moyersoen, duurzaamheidsexpert binnen Sum, werkte mee aan deze studie. Patrick nam de projectcoördinatie op zich van het team SumResearch, evr-Architecten, Geert Meysmans Landschapsarchitectuur, Daedalos-Pautz bouwfysisch studiebureau en Hydroscan. Bij de thema’s ruimtelijke kwaliteiten, mobiliteit, sociale en economische aspecten fungeerde hij eveneens als expert.

Na eerder verantwoordelijk te zijn voor de ‘Maatstaf duurzaam bouwen en wonen’ (Vlaanderen), de ‘Duurzaamheidsmeter voor bestaande en nieuwe economische sites ‘ (stad Gent), ‘Duurzaamheidsmeter Stadsprojecten’ (stad Gent), het ‘Referentiel B’ (Vlaanderen, Brussel, Wallonië),… zorgt de DZM Wijken voor een nieuw hoofdstuk in onze duurzaamheidsexpertise.

De DZM Wijken is te downloaden via www.do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken.


bottom of page