top of page
6192 beeld landschapv6
20140916_Richtplan-NVAP_deel3_actieplannen-83
wandeling-noord-zuid-01
20140410_synthesebeeld-01
6192_20140212_actieplan_recreatieve routes
2014_SumResearch_stadsmodel-01
20140916_Richtplan-NVAP_deel3_actieplannen-73

Inter-gewestelijk richtplan, Neerpede

 

 

De opdracht betreft de opmaak van een Richtplan voor het inter-gewestelijk gebied Neerpede (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Vlezenbeek-St-Anna-Pede (Vlaams Gewest). Het gebied bestaat uit drie valleien: de Broeckbeek, de Pedebeek en de Vogelzang.

Het Richtplan omvat de ontwikkeling van een streefbeeld en een totaalconcept die de leidraad zijn om de beleidsdoelstellingen te verwezenlijken.


De strategische doelstellingen voor dit randstedelijk gebied zijn gericht op volgende thema’s:

  • het behoud en de opwaardering van de landschapskwaliteit 

  • het ecologisch en cultureel erfgoed 

  • de agrarische functie gecombineerd met een duurzame voedselketen

  • het evenwichtig uitbouwen van het recreatief medegebruik van de open ruimte


De uitdaging van de studie ligt in het grensoverschrijdend karakter, de grote schaal en de specificiteit van het gebied, een landbouwzone aan de rand van de stad.
Het richtplan bestaat uit 4 onderdelen: een inventaris, een streefbeeld en visievorming, een operationeel luik en een communicatiegedeelte.

 

Opdrachtgever: VLM (Vlaamse Landmaatschappij), BIM leefmilieu Brussel

Onderzoeksteam: SumResearch

In samenwerking met: Denis Dujardin, Hydroscan

 

6192

bottom of page