top of page
Aerial-MG_8702+
IMG_0044
MER-PlannenSTVG-2010-11-08_Page_2
MERELBEK_presentation.orale20
_MG_8684
IMG_0017 (2)

Masterplan Centrum, Merelbeke

 

 

Dit project is het resultaat van een consultatie door de Vlaamse Bouwmeester. Het doel van de opdracht is de opmaak van een masterplan dat een visie formuleert voor de publieke ruimte van het centrum van Merelbeke. Hier bevindt zich de verbindingsas tussen de beide zijden van de Hundelgemsesteenweg, de omgeving van de kerk, het administratief centrum, de bibliotheek en een aantal woon- en handelscomplexen.

 

De verkeerskundige organisatie van de beschikbare ruimte, de profielopbouw, de integratie van publieke functies, de parkeervoorzieningen, de groenelementen, de waterlopen, de keuze van verhardingen, het straatmeubilair en de verlichting moeten leiden tot een heldere en eenvoudige vormgeving van de publieke ruimte. In het masterplan werd voldoende flexibiliteit ingebouwd om in te spelen op toekomstige evoluties in de ontwikkeling van het centrumgebied.

 

Opdrachtgever: Gemeente Merelbeke

Ontwerp: SumProject - ARJM - Kathy Van Hulle

In samenwerking met: Norbert Provoost (stabiliteit / engineering), Dirk Vandekerkhove (landschap)

 

3045

bottom of page