top of page

Albertpark en bruggen, Kortrijk

 

 

De omgeving van de Leie in de binnenstad van Kortrijk is onderhevig aan belangrijke veranderingen. De waterloop moest aangepast worden aan de nieuwe Europese normen voor de binnenscheepvaart. De Leie werd rechtgetrokken en verbreed. Hierdoor werd een deel van de openbare ruimte herverkaveld en ontstonden op beide oevers gehavende terreinfragmenten. Kortrijk koos ervoor om deze harde en ingrijpende interventie om te buigen tot een positief en bindend element. De stad greep de kans om samen met de infrastructuurwerken ook de openbare ruimte, de bruggen en kades opnieuw aan te leggen.

Aansluitend op het globale masterplan van intercommunale Leiedal voor de gehele aanpak van de Leie in Kortrijk, stond Sum in voor het concept en de coördinatie van de meervoudige en ingrijpende reorganisatie van het centrumgebied van de stad Kortrijk tussen het Albertpark en de Budastraat. SumProject ontwikkelde de stedenbouwkundige visie en het masterplan voor de openbare ruimte, de kades en bruggen. Daarnaast volgden het ontwerp van de Dambrug en de Groeningebrug, de inrichting van het Albertpark en de kades en het ontwerp van een nieuwe fiets- en wandelverbinding (Collegebrug).

 

In samenspraak met de stad koos Sum ervoor om het Albertpark in zijn geheel te behandelen als een valleipark waar de Leie dwars doorheen stroomt. Voor het ontwerp werd samengewerkt met landschapsarchitect Dirk Vandekerkhove. Dankzij deze aanpak werden beide oevers in een gelijke vormentaal aangelegd en kreeg het nieuwe park een eigen karakter gebaseerd op het zachte reliëf van de vallei. De verschillende parkdelen werden aangelegd als afzonderlijk gedefinieerde ruimtes die onmiddellijk aansluiten bij de stedelijke omgeving. Zo werd op de rechteroever de ruimte tussen Groeningebrug en Dambrug ingericht als een jongerenruimte met een skate- en bikerspiste. De gedempte Leiearm op het Buda-eiland werd aangelegd als een grasstrand langs de Leie, ook "Buda Beach" genoemd.

 

De integratie van een goed verbindingsnetwerk voor de verschillende verplaatsingsmodi staat mee in voor de duurzaamheid van het stadsvernieuwingsproject. Daarom werd de aanpassing van de infrastructuur eveneens in de globale aanpak geïntegreerd. Hierdoor ontstonden in een eerste fase de Dambrug en de Groeningebrug. In een later stadium werd voor de fietsers en voetgangers de Collegebrug over de Leie aangelegd, een belangrijke schakel in het netwerk van lokale paden tussen het stadscentrum, het Buda-eiland en Overleie. De brug is ontworpen door Sum en ingenieur Laurent Ney. De golvende beweging van de brug laat toe dat fietsers geen al te steile klim moeten maken. Tegelijkertijd integreert de slingerbeweging zich als een sculptuur in de landschappelijke aanleg van beide oevers.

 

Sinds de heraanleg hebben bewoners en bezoekers van Kortrijk dit stadsdeel opnieuw kunnen ontdekken. Langzaam maar zeker komt hier een nieuw evenwicht tot stand tussen wonen en werken, tussen cultuur en recreatie, tussen verkeer en verblijven. Wat begon als een noodzakelijk infrastructuurproject werd aangegrepen als een kans om de identiteit, het imago en de levenskwaliteit van de stad aanzienlijk te versterken.

 

Opdrachtgever: T.V. Leiedoortocht Kortrijk - AWZ

OntwerpSumProject - Ney & Partners

In samenwerking met: Dirk Vandekerkhove (landschap)

Datum: 2002 - 2010

Onderscheidingen: Nominatie voor de Staalbouwprijs 2010 in
                              Categorie D: Burgerlijke bouwkunde.

 

Eervolle vermelding voor de Footbridge Awards 2011
‘Aesthetics long-span' en ‘Technical long-span'

 

1874

 

bottom of page