top of page

Herinrichting van de centrale lanen van Brussel

Het Brussels_Low_Line-project

 

Het debat over de centrale lanen van Brussel, in het hart van de stad, is emblematisch voor de tegenstrijdige visies op stedelijke ontwikkeling en de rol van de openbare ruimte. SumProject heeft, sinds het winnen van de wedstrijd in 2004, een effectieve rol gespeeld, soms achter de schermen, dan weer door zich in het publieke debat te mengen, door middel van voorstellen en visualisaties, om het idee te installeren dat een autovrije omgeving de na te streven duurzame visie is.

Na de beruchte pre-metro werken in de jaren zeventig, werd de herinrichting van de Haussmanniaanse boulevards gegenereerd vanuit een bestuurdersstoel en met een snelheid van 60 km/u. De uitdaging was nu om voor de negentiende-eeuwse typologie van de boulevard een eigentijds en robuust stedelijk raamwerk te bedenken, dat in een ander tempo tegemoet komt aan de uiteenlopende eisen en een kwalitatieve openbare ruimte biedt.

De nieuwe structuur van de boulevards, symmetrisch verdeeld in verschillende secties, met een centrale passage voor gehaaste mensen, geflankeerd door zit- en ontmoetingsplekken, met zitjes, terrassen of groen en aangrenzend ruimte voor de "flaneur" langs de winkelgevels, is even eenvoudig als doeltreffend. De inherente logica is onmiddellijk aangepast door de gebruikers en structureert het stedelijk leven op de boulevards in zijn cycli van dag en nacht, werkdagen en weekends, seizoensgebonden activiteiten...

Op grotere schaal versterkt het project de laterale stromen, het verbindt stadsdelen met elkaar door kruispunten te transformeren in ontmoetingsplaatsen en door te werken in de zijstraten.

Opdrachtgever: Beliris, Stad Brussel, Brussel Mobiel 2014 - 2021

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: B-Group Greisch

 

1943

bottom of page