top of page
20080326112126_00001light
3021_20130409_visualisatie_jourdanplein_ZUID_small
26062008059 Tree+Arrow
3021 A3 PPT Giration bus+col
3021_20130409_visualisatie_jourdanplein_NOORD

Jourdanplein, Brussel

 

 

In een eerste fase werden verschillende voorstudies gerealiseerd, zoals een historische studie, een analyse van de gebruiken, een mobiliteitsstudie en een landschapsstudie.  Voor de studie van de noden en gebruiken werd een enquête afgenomen bij de wijkbewoners, de handelaars in de buurt en de bezoekers van het plein.  De resultaten van deze enquête werden geïntegreerd in het project en werden aan het publiek voorgesteld.

 

In het kader van de fase van het masterplan, werden verschillende scenario’s uitgewerkt, zowel voor de inplanting van een parking als voor de heraanleg van het plein. Wat de parking betreft diende men de ruimtelijke, verkeerskundige, financiële en capaciteitsaspecten alsook de impact van de werf te evalueren in functie van de inplanting van de parking onder de Froissartstraat of onder het Jourdanplein zelf.

 

Voor het plein werden twee variantes voorgesteld, beiden gingen uit van een reductie van de impact van het verkeer en een versterking van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het plein.

 

Het eerste voorstel legt vooral de nadruk op het wegwerken van de huidige chaotische situatie door het creëren van één groot stadsmeubel dat onder de vorm van een strook de bomen, banken, frituur, parkingtoegang samenbrengt.  Zo wordt een krachtig en leesbaar plein gecreëerd.

Het tweede voorstel werkt meer op het aanwezige reliëf van de site en verwijst naar de vallei van de Maalbeek en naar het water als ruimtelijk element en als link met de het naastliggende Leopoldpark en z’n vijver. 

 

Het Jourdanplein heeft een levendig karakter onder meer dankzij de wekelijkse markten en z’n gerenommeerde frituur, tegenwoordig is het chaotisch en slecht georganiseerd, de uitdaging bestaat erin om de bestaande geest en de animatie van het plein te behouden, doch met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in antwoord op de vraag van vooral bewoners en bezoekers.

 

Opdrachtgever: SPF Mobilité et Transport, Beliris

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: Bureau d’Études Greisch sa (stabiliteit/engineering)

 

3021

bottom of page