top of page

Hotel van Belle, Brussel

 

 

Sum ontwikkelde verschillende scenario’s voor de reorganisatie van Hotel Van Belle, dit in de context van een gefaseerde renovatie van het hotel.

 

Het belang van een langetermijnvisie komt in dit project bijzonder sterk tot uiting. Binnen de context van een Brussels wijkcontract bleek het zeer interessant om verschillende scenario's te ontwikkelen die dan telkens ook aan de verschillende betrokkene binnen het wijkcontract werden voorgelegd. In de voorafgaande studie werd geprobeerd zo breed mogelijk in te gaan op de stedelijke context, de historiek en het gebruik van het bouwblok. Hierdoor kon ook achteraf aan de eigenaar een duidelijk gefaseerd voorstel voor verdere studie, uitvoering en budget worden voorgelegd.

 

Opdrachtgever: Hotel Van Belle

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: Architect Laurent Collignon; Leefmilieu Brussel – BIM; Gemeente Anderlecht – Dienst Stadsrenovatie

 

3089

bottom of page