top of page

Herbestemming Abdij Roosenberg, Waasmunster

 

 

Sinds 2016 wordt nagedacht over de toekomst van de Abdij Roosenberg te Waasmunster.

Verschillende ideeën en visies komen tot uiting, de belangstelling voor deze verborgen parel neemt toe. Onder meer de tentoonstelling ‘Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest’ in deSingel, de lezing en film ‘Roosenberg’ van Ingel Vaikla hebben de Abdij in een bijzonder daglicht gesteld.

 

De site van de Abdij is uitzonderlijk omwille van haar architecturale kwaliteiten, en de spirituele en cultuurhistorische dimensie van de Abdij en is dan ook beschermd als monument. Dit vergt een bijzondere omgang met het gebouw maar staat nieuwe functies en gebruik niet bij voorbaat in de weg.


Een expertenteam bestaande uit SumResearch, arch. Caroline Voet en B. Van der Wee Architects werd in 2018 aangesteld om de Congregatie Mariazusters van Franciscus te begeleiden in de herbestemming van de Abdij. In een eerste fase werd een grondige analyse uitgevoerd met focus op de historiek, de kwaliteiten en aanwezige knelpunten. Dit resulteerde in een publicatie die geïnteresseerde kandidaten een kader biedt en inzicht verleent in de bijzonderheden van het gebouw. Vanuit de verschillende analyses is een SWOT opgemaakt en werden criteria vooropgesteld die gehanteerd worden bij het aftoetsen van de onderscheiden voorstellen. Een budgettaire raming om het gebouw gebruiksklaar te zetten en verdere onderhoudskosten ten aanzien van exploitatie zijn eveneens opgemaakt.


Het expertenteam staat integraal in voor de evaluatie van de kandidaturen en verdere onderhandelingen met de geselecteerden zodoende een passend antwoord te vinden voor dit bijzonder gebouw. 

Naast deze consultopdracht wordt ook een erfgoedbeheerplan opgemaakt om de huidige en toekomstige eigenaars bij te staan met een erfgoedvisie op lange termijn.

 

Opdrachtgever: Mariazusters van Franciscus 

OntwerpSumResearch i.s.m. arch. Caroline Voet & B. Van der Wee Architects

6245

bottom of page