Erfgoedbeheersplan UNESCO werelderfgoed begijnhof Lier

 

 

Het begijnhof van Lier heeft een rijke geschiedenis met één constante. Er was altijd en nog steeds is er een leefgemeenschap gehuisvest. Het begijnhof van Lier is met andere woorden een levend monument. De continue wisselwerking tussen geschiedenis en wonen met veranderende normen en standaarden staat centraal. Dit is ook de uitgangsvisie die ontwikkeld is in het Masterplan & Conventie Begijnhof Lier (2007) en die wordt uitgedragen in de restauratie en actualisering. Een aanpassing naar hedendaagse behoeftes is onvermijdelijk en komt de instandhouding ten goede. Zodoende wordt het begijnhof niet als een geïsoleerde entiteit aanzien, maar een volwaardig onderdeel van de Lierse binnenstad met belangrijke socio-culturele en economische waarden.

Het begijnhof kent een vierledige eigendomsstructuur. De Stad Lier is eigenaar van de publieke ruimte (straten, toegangspoorten, pompen), het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de Kerkfabriek Sint- Gummarus en een aantal privépersonen zijn eigenaar van de bebouwing.

Het beheersplan wil de verdere restauratie en actualisering, aangezet door middel van de Conventie uit het Masterplan, verder begeleiden. Volgende doelstellingen worden naar voor geschoven:

  • Actualisatie van het Masterplan op vlak van inventarisatie en erfgoedwaardering.

  • Het karakter van het begijnhof en de ‘Historic Universal Value’ in stand houden.

  • Algemene visie ontwikkelen voor belangrijke elementen (daken, vloeren, schrijnwerk,…).

Opdrachtgever: OCMW Lier, Stadsbestuur Lier & Kerkfabriek Sint-Gummarus

In samenwerking met: B. Van der Wee Architects

6239

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2020