top of page

Erfgoedbeheersplan UNESCO werelderfgoed begijnhof Lier

 

 

Het begijnhof van Lier heeft een rijke geschiedenis met één constante. Er was altijd en nog steeds is er een leefgemeenschap gehuisvest. Het is met andere woorden een levend monument. De continue wisselwerking tussen geschiedenis en wonen met veranderende normen en standaarden staat centraal.

Dit is ook de uitgangsvisie, die ontwikkeld is in het Masterplan & Conventie Begijnhof Lier (2007), en die wordt uitgedragen in de restauratie en actualisering. Een aanpassing naar hedendaagse behoeftes is onvermijdelijk en komt de instandhouding ten goede. Zodoende wordt het begijnhof niet als een geïsoleerde entiteit aanzien, maar een volwaardig onderdeel van de Lierse binnenstad met belangrijke socio-culturele en economische waarden.

​Het begijnhof kent een vierledige eigendomsstructuur. De Stad Lier is eigenaar van de publieke ruimte (straten, toegangspoorten, pompen), het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), de Kerkfabriek Sint- Gummarus en een aantal privépersonen zijn eigenaar van de bebouwing. Het beheersplan wil een instrument aanbieden voor een gecoördineerde visie en een afgestemd beleid.

 

Het beheersplan wil de verdere restauratie en actualisering, aangezet door de Conventie uit het Masterplan, verder begeleiden. Hierbij zijn volgende doelstellingen prioritair:

  • Actualisatie Masterplan: inventarisatie, erfgoedwaardering

  • Instandhouding van het karakter van het begijnhof en de ‘Historic Universal Value’.

  • Ontwikkeling overkoepelende visie voor belangrijke elementen (daken, vloeren, schrijnwerk,…).

Opdrachtgever: OCMW Lier, Stadsbestuur Lier & Kerkfabriek Sint-Gummarus

Team: SumResearch i.s.m. B. Van der Wee Architects

6239

bottom of page