top of page

Ename, Oudenaarde

 

 

De unieke archeologische site van de voormalige Abdij van Ename te Oudenaarde geniet internationale uitstraling. Gevraagd werd om hier een nieuw erfgoedcentrum te bouwen. De ontwerpopdracht werd gedefinieerd vanuit drie onderdelen: ontsluiting, onderzoek en uitstraling. Het erfgoedcentrum is opgevat als een werkplaats waar het publiek het hele archeologisch proces - van de opgraving, het zeven, wassen, nummeren, herstellen, catalogiseren, tot het onderzoek en het resultaat van het onderzoek - aan den lijve kan ondervinden.

 

Tijdens het ontwerpproces groeide het inzicht dat deze verschillende componenten dicht tegen elkaar moesten aanleunen. De metafoor van de loods werd naar voren geschoven als de meest adequate vertaling van de ontwerpopdracht: een eenvoudige schil waarin verschillende activiteiten flexibel kunnen worden georganiseerd. De compacte vorm van dit concept brengt niet alleen de verschillende programmacomponenten tot een boeiende interactie, ook bouweconomisch biedt het concept vele voordelen. Dankzij de synergie en het samengebruik worden de bouw- en exploitatiekosten sterk gereduceerd. Zo ontstaat een energie-efficiënt en duurzaam gebouw.

 

Het erfgoedcentrum is een eenvoudig gebouw, opgebouwd uit een grote hal, met een gelijkvloers, een mezzanine, een dakniveau en een kelderniveau dat toch geniet van daglicht door het verhoogde gelijkvloers. De architectuur is hedendaags, maar sober en bedachtzaam, dit om de leesbaarheid van de archeologische site niet te verstoren. Het gebouw bestaat uit een harde kern, opgetrokken in beton, waarin de verschillende voorzieningen en de circulatieruimten zijn opgenomen. De kern schraagt een zinken overkappingen die grote, vrije ruimtes afbakent. De materialen zijn eenvoudig en robuust: beton, hout, glas en zink.

                                                                                                                                               

Opdrachtgever: Ename-Center/  Provincie Oost-Vlaanderen

OntwerpSumProject

In samenwerking met: SWK (technieken)

Datum: studie 2002-2004
            bouw  2005-2009

 

1906

bottom of page