top of page
SU-BIOV-131210-047
Bioversneller04_atrium
Bioversneller03_gevel
Bioversneller00
Bio_beeld_westgevel

Bio-Accelerator, Gent

 

 

Bij de eerste steenlegging van de Bio-Accelerator in Gent op 4 maart 2008 legde toenmalig Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel Patricia Ceysens in haar toespraak de nadruk op het belang van onderzoek en technologie voor de toekomst van Vlaanderen als Europese topregio. De oprichting van Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in 1994 was een belangrijke stap in de ambitie van de Vlaamse overheid om de biotechnologische sector actief te stimuleren. De uitbreiding voor de VIB-site in Gent is significant voor de groei die de biotechnologie in Vlaanderen nog steeds kent.

 

Voor dit specifieke programma werd op een bijzondere manier tewerk gegaan. Er werd gekozen om het project te ontwikkelen volgens een DBFM-procedure (Design-Build-Finance-Maintain). Dit leidde tot een enthousiaste samenwerking tussen een team van investeerders (Vlaamse Investeringsmaatschappij, B.S.I. en Foremost Immo) en uitvoerders (SumProject, Denys en IPES), begeleid door projectbeheerder A-Res.

Het gebouwencomplex Bio-Accelerator kadert binnen het masterplan voor het technologiepark Zwijnaarde, nabij Gent. Het masterplan streeft naar een grotere verdichting afgewisseld met groenstroken. De Bio-Accelerator omvat 20.000m² aan kantoren en laboratoria voor biotechnologisch onderzoek.

 

Gezien de vraag naar een groot aantal laboratoria bleek het noodzakelijk een zeer massief gebouw te ontwerpen. Er werd expliciet gekozen om die massa niet onder te verdelen, maar als een geheel te versterken. Om de verschillende vleugels van het gebouw visueel te doen samensmelten en de volumetrie een zekere lichtheid te geven, werden de buitengevels bekleed met een patroon van geperforeerde metalen panelen. Het gevelritme versterkt de volumetrie van het gebouw en wijkt af van de feitelijke verdiepingsgeledingen. Ook de open ruimte tussen de verschillende volumes zorgt voor een zekere lichtheid en variatie in perspectieven en beleving van binnen- en buitenruimte. Door de verlichte massiviteit krijgt de Bio-Accelerator een heel eigen identiteit en is hij duidelijk herkenbaar voor de passanten op de nabijgelegen autosnelweg.

 

Opdrachtgever: Bioversneller nv, (DG infra+, BSI, Foremost Immo)

Ontwerp: SumProject

In samenwerking met: Ingenium nv (technieken), A-Res (project management), Dirk Vandekerkhove (landschap)

 

3039

bottom of page