top of page

Haalbaarheidsstudie studenten- en wijkpool Schaarbeek

 

De studenten- en wijkpool aan het Koninginneplein als motor voor stedelijke integratie

 

In het raam van het stadsvernieuwingscontract Brabant |Noord |St-Lazarus werd voorgesteld om een studentenpool te creëren.  In een vrij beperkte perimeter rondom enkele huizenblokken bevinden zich immers vier instellingen voor hoger onderwijs, goed voor maar liefst 5.000 studenten en ongeveer 1.000 leerkrachten.

 

Met de creatie van een studenten- en wijkpool aan het Koninginneplein kan een wisselwerking ontstaan tussen bewoners en gebruikers, tussen  culturele instellingen en onderwijsinstellingen, tussen plaatselijke actoren en studenten,… Deze pool kan dan ook als sterke hefboom fungeren bij het mobiliseren en faciliteren van ontmoetingen tussen de diverse actoren.

 

In deze haalbaarheidsstudie werd samen met de potentiële partners en stakeholders een programma opgebouwd voor de invulling van een studenten- en wijkpool die een ‘ankerplaats’ moet worden en ruimte bieden voor een gemeenschapsfunctie, vergaderruimte , studentenhuisvesting, cowork-ruimtes en dit alles in nauwe samenwerking met het nabije ‘Huis der Kunsten’.

Het noodzakelijke draagvlak voor de studenten-  en wijkpool is opgebouwd, door de implicatie van de vier betrokken hogescholen, de gemeente Schaarbeek en lokale, sociale organisaties. Naast de verschillende samenwerkingsmodaliteiten werden ook de noden inzake financiële investering, beheer en uitbating van de faciliteiten met de verschillende stakeholders afgesproken. Er is aldus een soliede basis aangereikt waarop deze sleutelpartners in het beheer van deze publieke infrastructuur nu de werking kunnen verfijnen met de tools die zijn ontwikkeld.

Intussen werd de architectuurwedstrijd opgestart op basis van het programma en de randvoorwaarden bepaald in de studie.

 

Deze haalbaarheidsstudie, die onder bijzondere omstandigheden (Covid), door een flexibele en voluntaristische  opstelling van het studieteam werd uitgevoerd, heeft tot een succesvol eindresultaat geleid. 

 

Opdrachtgever: RenovaS vzw (gemeente Schaarbeek)

Studieteam: SumProject (coördinatie en onderzoek) + BDO (financiële haalbaarheid)

6250

bottom of page