top of page
20150610_ThematischRUPBrugge_Gecoro-13
GrafischPlanErfgoedwaardering
20150610_ThematischRUPBrugge_Gecoro-10
20150610_ThematischRUPBrugge_Gecoro-9
20150610_ThematischRUPBrugge_Gecoro-8
20131206_AfbakeningStructurenRUP

Thematisch RUP, Brugge

 

Naar aanleiding van het UNESCO-managementrapport, dat voor de Brugse binnenstad door SumResearch werd opgemaakt, zijn verschillende actiepunten geformuleerd voor het behoud en het beheer van het werelderfgoed. Binnen het managementplan werd hieraan een gedifferentieerd instrumentarium gekoppeld waarvan de opmaak van thematische RUP’s met betrekking tot het Brugse stadslandschap er één is.

De kwaliteit van het stadslandschap kan niet worden afgelezen uit de individuele panden. Eenstadslandschap is immers opgebouwd uit meerdere elementen –layers – die samen een beeld en belevenis creëren. Voor Brugge gaat het onder meer om de historische handelsassen en –poortstraten, de waterwegen, de vesten, de open ruimte en de tussenliggende basisbebouwing die een holistische aanpak vragen.

Het "stadslandschap" daagt ons als concept uit. Via het bestaande juridische instrumentarium moeten we een manier vinden om de samenhang te bewaren én om voorschriften uit te werken zodat de bepalende (erfgoed)elementen niet alleen kunnen worden bewaard en beheerd, maar dat nieuwe ontwikkelingen mogelijk blijven zonder het karakteristieke stadslandschap te verstoren.

Een evenwicht vinden tussen de integratie van nieuwe functies en het behoud van het stadslandschap van de stad Brugge met zijn typische kleinschalige korrel is geen evidente oefening en moet onderwerp zijn van diepgaande reflectie en onderzoek.

SumResearch onderzoekt daarom via uitgebreide terreininventarisatie, workshops en experten-input de gelaagdheid van het Brugse stadslandschap en verankert dit adequaat juridisch in één thematisch RUP, dat de verschillende deelcomponenten van het stadslandschap in samenhang behandelt. De keuze voor de opmaak van één geïntegreerd RUP heeft inhoudelijk immers veel praktische voordelen.

Opdrachtgever: Stad Brugge

Ontwerp: SumResearch

6194

bottom of page