top of page

Nota Ruimte Antwerpen 

 

De Provincie Antwerpen, Dienst Ruimtelijke Ordening, vernieuwt het Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan Antwerpen. Het team SumResearch - BUUR - Atelier Romain, ondersteunt de Provincie bij het opmaken van een Nota Ruimte.

De doelstelling is het realiseren van een gebiedsgerichte kaart met een éénduidige visie op de toekomst. Centraal staat het concept van het cultuurlandschap dat als basis dient voor ruimtelijke kwaliteit en eigenheid. Hoe ziet de ruimte er vandaag uit, hoe werkt het fysisch systeem en welke menselijke ingrepen zijn er aanwezig. Om de eigenheid van de provincie te benadrukken werd deze ingedeeld in zes deelruimtes. Voor iedere deelruimte is een sterk concept uitgewerkt die een vertaling krijgt in de visie. 

Er worden nieuwe lagen geprojecteerd op de kaart van het cultuurlandschap. Deze concretiseren de globale visie en de doelstellingen van de provincie. We geven weer welke opportuniteiten en welke interventies er binnen het ruimtelijk beleid mogelijk zijn. 

 

Dit alles werd samengebracht in de Nota Ruimte die vanuit 4 ruimtelijke principes vertrekt:

  1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte

  2. veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming

  3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen

  4. eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet

De Nota Ruimte is te raadplegen op de website van de Provincie Antwerpen: klik hier

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen 

In samenwerking met: TV BUUR - (SumResearch - Atelier Romain)

6232

bottom of page