top of page
DSC_0088
6190_synthesenota_v7_Pagina_01
20140716_collage_3identiteiten
20131213_SWOT_weakness
20131213_SWOT_threaths
6190_synthesenota_axi1
6190_synthesenota_axi2

Structuurvisie Meerdaalwoud

 

 

Deze studie behelst de opmaak van een structuurvisie via een participatief traject van coproductie en gerichte gebiedsanalyse. De beheerscommissie voor Meerdaalwoud, Heverleebos en Dijlevallei heeft de wens uitgedrukt om haar werkingsgebied aanzienlijk uit te breiden tot een gebied dat raakt aan het Zoniënwoud. Binnen dit ruime gebied moeten functievervullingen en nieuwe verbindingen worden gerealiseerd waarbij de focus ligt op ecologie en recreatie. Daarenboven moet een verbindingsstrategie ontwikkeld worden naar het Zoniënwoud toe. Dit zal resulteren in versterkte complementaire recreatieve en natuurlijke netwerken zodat de eeuwenoude bos- en natuurgebieden beter en opnieuw met elkaar verbonden zijn en ze hun ecologische, sociale, milieu-, economische en wetenschappelijke functies optimaal en duurzaam kunnen blijven vervullen.

 

SumResearch en partner BOS+ werden geselecteerd om deze structuurvisie op te maken. Via een multidiciplinaire aanpak wordt opbouwend gewerkt. De studie ving aan met een introductiedag, incl. terreinverkenning met fiets en auto, zodat de verschillende partners elkaar en het onderzoeksgebied leerden kennen. Het participatief karakter en de betrokkenheid werd hierdoor onmiddellijk gestimuleerd. Vervolgens werd de juridische/planologische context en de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied onderzocht en geïnventariseerd. Hierbij lag de hoofdfocus op ecologisch en recreatief vlak, maar ook infrastructuur en ontsluiting, nederzettingsstructuur, etc. komen aan bod.

 

De wensen en behoeften van gebruikers en stakeholders vormen voor SumResearch en BOS+ een belangrijke en noodzakelijke bron aan informatie. Op kwalitatieve en kwantitatieve wijze werd er onderzoek uitgevoerd. Zo vonden er automatische en manuele gebruikerstellingen plaats, er werden mini-ênquêtes afgenomen en er was een interactieve webpagina waar mensen hun mening kwijtkonden over het gebied, ontwikkelingen, knelpunten, etc. Met een aantal bevoorrechte getuigen volgen diepte-interviews.

 

De verzamelde gegevens dienden als input voor een sterkte-zwakte analyse om tot functievervullingen te komen binnen gedetecteerde deelgebieden. Op basis hiervan worden ontwikkelingsprincipes geformuleerd op verschillende schaalniveau’s die verder vloeien in de uiteindelijk structuurvisie.

 

In de specifieke deelgebieden worden er knelpunten/knelzones aangeduid die dan verder uitgewerkt worden om de mogelijkheden te onderzoeken en oplossingen te bieden.

 

Het sluitstuk van het onderzoek is een actieplan, dit is de vertaling van de keuzes die gemaakt zijn binnen de structuurvisie. Deze acties zijn gefaseerd, lopen op verschillende termijnen en kunnen zeer divers zijn van aard.

 

Opdrachtgever: Agentschap voor Natuur en Bos

In samenwerking met: BOS+

 

6190

bottom of page