top of page
Books

UNESCO managementplan, Brugge

 

 

Met het oog op een optimalisering van het beheer van de door UNESCO als werelderfgoed erkende binnenstad, schreef de stad Brugge een offertevraag uit. Enerzijds wordt een actualisatie en evaluatie van het bestaande structuurplan gevraagd, anderzijds moet ook een hernieuwd "managementplan" voor de werelderfgoedsite worden opgesteld. De stad Brugge wil als dusdanig een ontwikkelingsvisie voor de binnenstad formuleren als basis voor een hernieuwd erfgoedbeleid.

 

De studieopdracht omvat drie omvangrijke deelstudies. In een eerste deel wordt het structuurplan van 1975, opgesteld door Groep Planning, geactualiseerd. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de activiteiten en functies die zich in de stad afspelen (wonen, werken, bezoeken,...) en de kwaliteiten waarover de stad Brugge beschikt (historisch-morfologisch, stedelijk-landschappelijk, waardevol erfgoed en stedelijke dynamiek). Deze analyse is een herziening van en aanvulling op de bevindingen die de samenstellers van het eerste Brugse structuurplan in 1975 formuleerden.

 

Een tweede deelonderzoek betreft de evaluatie van het structuurplan 1975 en 2008 in functie van het uittekenen van een ontwikkelingsmodel voor de werelderfgoedsite en haar bufferzone. Hierbij wordt een sterktezwakte analyse gemaakt die op basis van de eerste deelstudie de werelderfgoedzone analyseert. Op basis van deze analyse wordt een ontwikkelingsplan voor de binnenstad opgesteld dat zich specifiek richt op de relatie tussen erfgoedwaarden en stedelijk functioneren.

 

Deze twee deelstudies dienen als leidraad voor het "managementplan" dat wordt opgemaakt conform de "operational guidelines" van UNESCO. Het "managementplan" omschrijft de specifieke kenmerken van de Brugse binnenstad en geeft richtlijnen over hoe het patrimonium optimaal kan worden beschermd en beheerd. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het plan, wordt nauwgezet overleg gepleegd met het experten panel dat verschillende stakeholders (erfgoedspecialisten, lokale overheden,...) samenbrengt.

 

Opdrachtgever: Stad Brugge

In samenwerking met: Raymond Lemaire International Centre for Conservation, KULeuven

 

6161

bottom of page