top of page

Tram 9 – tramway and public space take shape in Jette


Currently, the construction of tramline 9 between UZ Brussel and Avenue de l’Exposition is in full swing: tramways, roads, bike lanes, parking lots and footpaths in the Avenue de l’Arbre Ballon and Avenue de Laarbeek are being constructed.

Special attention goes to the existing trees, the maximum preservation of the beautiful sycamores (40 years old) is a priority!

More information? www.tram9.brussels

Momenteel is het tracé van Tram 9 tussen het UZ Brussel en de Tentoonstellingslaan volop in uitvoering: tramsporen, rijwegen, fietspaden, parkeerstrook en voetpaden in de Dikke Beuklaan en Laarbeeklaan worden aangelegd.

Bij de herinrichting gaat speciale aandacht naar de bestaande bomen, waarbij het maximaal behoud van de mooie platanen (ca. 40 jaar oud) voorop staat!

À l'heure actuelle, le tracé du tram 9 entre l’UZ Bruxelles et l’Avenue de l’Exposition est en plein essor : lignes de tram, voiries, pistes cyclables, places de parking et trottoirs dans l’Avenue de l’Arbre Ballon et l’Avenue de Laarbeek sont en construction.

Une attention particulière est portée aux arbres existants, la préservation maximale des beaux platanes (40 ans) est primordiale!

Plus d'infos? www.tram9.brussels


bottom of page