top of page

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming Heilige Drievuldigheidskerk, Brussel/Elsene

 

 

Met deze haalbaarheidsstudie voor de geklasseerde Heilige Drievuldigheidskerk (op de grens van Elsene en Sint-Gillis) werden de verschillende ruimtelijke en functionele potenties voor de gedeeltelijke of de gehele herbestemming onderzocht.

De studie kadert in een ruimer actueel debat, over de toekomst van de vele kerkgebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een historische analyse, een erfgoedevaluatie evenals een behoeftenonderzoek vormden de basis van de eerste fase van de opdracht. Door de inzet van Ontwerpend Onderzoek werden vele, potentievolle, ruimtelijke ingrepen en verschillende programmaties op tafel gelegd en konden, de grenzen van de draagkracht van dit historisch gebouw op een ‘constructieve’ manier met de verschillende stakeholders afgetast worden.

In de tweede fase van de studie werden de weerhouden scenario’s verder uitgediept in functie van hun financiële haalbaarheid om tot realistische scenario’s te komen die de opdrachtgevers in staat moesten stellen een weloverwogen keuze te maken.

 

Opdrachtgever: Gemeente Elsene, Gemeente Sint-Gillis

Ontwerp: SumProject i.s.m. B. Van der Wee Architects

 

3129

bottom of page