top of page

Open Leercentrum, Gent

 

 

Streven naar leerzelfstandigheid is niet meer weg te denken uit het Vlaams onderwijs. Meer en meer scholen brengen de concepten van begeleid zelfstandig leren in hun onderwijsaanbod in de praktijk. Begeleid zelfstandig leren kan eigenlijk in elk vak geïntegreerd en in elk lokaal gestimuleerd worden. Toch kiezen veel scholen er de laatste jaren resoluut voor om een "open leercentrum" in te richten, een stimulerende leeromgeving met ruime lokalen waarin studenten zelfstandig of in kleine groepen aan de slag gaan en waar ze toegang hebben tot diverse informatiebronnen zoals internet of bibliotheek. Het zijn ruimtes waar de studenten hun eigen weg zoeken en zo leerzelfstandigheid ontwikkelen. Kiezen voor begeleid zelfstandig leren en voor een open leercentrum, betekent een grote stap voor een school.

 

Hoe bouw je als school - met eigen traditie en cultuur - een open leercentrum met specifieke didactiek van begeleid zelfstandig leren?
Op de Campus Schoonmeersen Hogeschool Gent - met ondermeer de studierichtingen handelswetenschappen, ingenieur, biowetenschappen en landschapsarchitectuur - is een open leercentrum gebouwd voor 6.000 studenten.

 

Het nieuwe gebouwencomplex ontwikkelt zich rond en langs een nieuwe en beschermde overdekte binnenstraat, die de belangrijke slagader van de volledige campus zal worden. Door de koppeling van het open leercentrum aan een centraal studentenrestaurant, een nieuw auditorium met 350 plaatsen, diverse onthaalfuncties en studentenvoorzieningen wordt het complex een nieuwe aantrekkingspool van de hogeschool.

 

 

Opdrachtgever: Hogeschool Gent

OntwerpSumProject - Baro consulting bvba

In samenwerking met: Studiebureau Fraeye H. (stabiliteit/engineering), Technum nv (technieken)

Datum: 2001 - 2009

 

1846

 

bottom of page