Herbestemming Abdij Roosenberg, Waasmunster

 

 

Sinds 2016 wordt nagedacht over de toekomst van de Abdij Roosenberg in Waasmunster.

 

Verschillende ideeën en visies zijn tot uiting gekomen, de belangstelling voor deze verborgen parel is niet onverdiend. Onder meer de tentoonstelling ‘Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest’ in deSingel, de lezing en film ‘Roosenberg’ van Ingel Vaikla hebben de Abdij in een bijzonder daglicht gesteld.

 

De site van de Abdij is uitzonderlijk omwille van haar architecturale kwaliteiten, en de spirituele en cultuurhistorische dimensie van de Abdij en is dan ook beschermd als monument. Dit vergt een bijzondere omgang met het gebouw, maar het staat nieuwe functies en gebruik niet bij voorbaat in de weg.

Het expertenteam bestaande uit SumResearch, arch. C. Voet en B. Van der Wee Architects werd in 2018 aangesteld om de Congregatie “Mariazusters van Franciscus” te begeleiden in de herbestemming van de Abdij. In een eerste fase werd een grondige analyse uitgevoerd met focus op de historiek, de kwaliteiten en aanwezige knelpunten. Dit resulteerde in een publicatie die geïnteresseerde kandidaten een kader biedt en inzicht verleent in de bijzonderheden van het gebouw. Vanuit de verschillende analyses is een SWOT opgemaakt en werden criteria opgesteld voor de aftoetsing van de onderscheiden voorstellen. Daarenboven werd er ook een budgettaire raming opgemaakt om het gebouw gebruiksklaar te zetten en voor de verdere onderhoudskosten ten aanzien van de exploitatie.

Het expertenteam staat eveneens in voor de evaluatie van de projectvoorstellen en de verdere besprekingen met de geselecteerden teneinde een passend antwoord te vinden voor dit bijzonder gebouw. 

Tegelijkertijd wordt er ook een erfgoedbeheersplan voor de site opgemaakt.

 

Opdrachtgever: Mariazusters van Franciscus 

OntwerpSumResearch i.s.m. Caroline Voet, arch. & B. Van der Wee Architects

6245

SumProject + SumResearch

90 boulevard de Waterloo Brussels

+32 2 512 70 11

|

|

|

©Sum 2016-2021