top of page

Erfgoedbeheersplan 6 monumenten in het Park van Tervuren, Tervuren

 

 

De gemeente Tervuren bezit een rijk patrimonium aan waardevolle monumenten. De laatste jaren zijn er voor een aantal van deze monumenten verschillende visies uitgewerkt. Door een erfgoedbeheersplan wil de gemeente tot een coherente visie komen voor 6 monumenten die zich binnen het groter geheel van het monument ‘Park van Tervuren’ situeren. De gemeente Tervuren wil hiermee voorkomen dat er wildgroei van visies ontstaat die niet langer rekening houden met het overkoepelend geheel. Het gaat om:

1. De parkmuur en -poorten

2. De Koninklijke Moestuin

3. De kazerne Panquin

4. Het Hertogelijk Paleis

5. De Sint-Hubertuskapel

6. De Warandepoort en de School van Tervurendreef

Het erfgoedbeheersplan integreert verschillende visies binnen één kader dat in de toekomst de basis zal zijn om aanpassingen, nieuwe ontwikkelingen, etc. aan af te toetsen. Het beheersplan gaat met andere woorden uit van een behoud van het erfgoed, maar laat evenzeer ruimte vrij voor mogelijke herbestemmingen. Het aanwezige erfgoed wordt immers aanzien als levend erfgoed, de situering in het centrum van Tervuren zorgt voor een historische context waar vandaag comfortabel geleefd en beleefd kan worden. Het beheersplan stemt het beheer af op maat van het behoud en de herbestemming van het erfgoed.

SumResearch stond in voor de opmaak van het erfgoedbeheersplan en vertrok hierbij van het concept Historic Urban Landscape. Vanuit de historische gelaagdheid van de plek werd een visie uitgebouwd met bijhorende doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Bij de evaluatie van de monumenten werd gebruik gemaakt van het Nara-grid. Het Nara-grid verduidelijkt de gelaagdheid van authenticiteit.

Opdrachtgever: Gemeente Tervuren

In samenwerking met: B. Van der Wee Architects & SAVE Stichting Architectuurarchieven 

6236

bottom of page